2018-19 återkallade Mercedes-Benz CLS

Över 100 stora fyrdörrskuppar ringde tillbaka för ett elektriskt fel som kan leda till att motorn stannar.
Mercedes-Benz Australien har utfärdat en återkallelse för 2018-19 modellår CLS fyrdörrskupé över bekymmer det elektriska systemet ombord på 48V skulle kunna misslyckas.

'Den elektriska ledningen för kylvätskepumpens strömförsörjning kan komma i kontakt med motorfläkten och orsaka skador,' säger företaget i sitt återkallelsemeddelande.

trax holden granskning

'Detta kan leda till att kylvätskepumpen fungerar felaktigt eller att det elektriska systemet ombord på 48V inaktiveras.'Om tillståndet inträffar kan motorn stanna på grund av hög kylvätsketemperatur eller så kan motorn inte starta om efter avstängning med tomgångstopp / start eller & glidningsläge & apos; funktioner.

Om fordonet stannar under användning utgör det en fara och ökar risken för olyckor och / eller skador på passagerare och andra trafikanter.

2016 Ford Focus Sport Review

Mercedes-Benz har bekräftat 107 fordon påverkas av detta återkallande på MY18 och MY19 CLS-linjerna & # x2013; en VIN-lista finns här.

Ägarna uppmanas att kontakta sin önskade återförsäljare för att ordna reparationer utan kostnad. Det ursprungliga meddelandet om återkallelse kan nås här.


Läs Nästa

Chrysler 300: Fler modeller återkallade i fråga om Takata airbag-frågan